“Κύκλος” ( Circle )

“Circle” as repetition … Repetition such as obsession … Personnal and “lonely” project, as I try to play everything with ane. guitar, a screwdriver, a bow, a microphone, lots of pedals and a looper. Dark and noisy melodies mixed with distorted vocals. Other bands I’m involved in are: “The Children of Older” (Τα παιδιά της παλαιότητας) , “The Molerats”(Οι Τυφλοπόντικες) and previous “Deadfile”. Theodoros Anthis (Θεόδωρος Άνθης)